Geschiedenis Brandsmaschool

Op een winterse dag in 1907 kwam de heer Sytze Brandsma op 28-jarige leeftijd naar Bussum. Het Comité voor Christelijk onderwijs met vervolgmogelijkheden (de latere Vereniging het Christelijk Instituut Brandsma), had de heer Brandsma namelijk verzocht een christelijke school te stichten. Als ondernemend hoofdonderwijzer was hij op zoek naar ruimte voor deze school. Zijn oog viel op villa Geertruida in de mooie wijk het Spieghel (Boslaan 17) en op 9 april 1907 werd het 'Christelijk Instituut Brandsma’ op feestelijke wijze geopend.
In 1910 werd het Instituut verplaatst naar Graaf Wichmanlaan 21: De Witte Villa. Na een ingrijpende verbouwing ontstond in 1914 een geheel nieuwe school, die per 1 september 1914 opende met volledig MULO -, lager en kleuteronderwijs en een normaalschool (soort pabo).
In 1917 verkocht de heer Brandsma De Witte Villa aan de Christelijke Schoolvereniging Instituut Juliana, die in dat jaar was opgericht. Het Instituut Brandsma en het Instituut Juliana stonden op hetzelfde terrein en waren, zoals oude foto’s laten zien, letterlijk met elkaar verbonden. Instituut Juliana zou alleen opleiden voor ‘HBS en Gymnasium 1-klassen’. In de statuten van dit Instituut staat: ‘Zij heeft ten doel de stichting en instandhouding van scholen met den Bijbel voor den meer gegoeden stand.’
In 1930 werd het Christelijk Instituut Juliana verplaatst naar de Willem Kalfflaan. De MULO werd in 1953 verplaatst naar de Huizerweg. Het Christelijk Instituut Brandsma bleef in het Spieghel. In 1974 ontstond er één gezamenlijke vereniging: de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO). In 1977 veranderde de naam van de school in
Christelijke Brandsmaschool. Na een fusie in 1997 werd de naam gewijzigd in Julianaschool – locatie Brandsma.
Een brand verwoestte het schoolgebouw in 2001. Het nieuwe, huidige gebouw werd in 2003 geopend. Op 1 januari 2011 werd de VPCO opgeheven vanwege een bestuurlijke fusie met stichting Proceon te Hilversum. Inmiddels is de officiële naam van onze school:
Juliana Brandsmaschool.