Brandsmaschool

De Brandsmaschool is een kleine, overzichtelijke en gezellige basisschool met ongeveer 200 leerlingen in het Spieghel in Bussum. Persoonlijk contact en respect voor elkaar staan op onze school centraal. Ons doel is kinderen te laten groeien tot zelfstandige, sociale mensen. Kinderen ontplooien zich het beste als ze met plezier naar school gaan. Daarom is ons motto ‘De tijd van je leven op de Brandsma’ waarbij de volgende waarden centraal staan:

Persoonlijk, waardevol en met ambitie

Persoonlijk

Het kleinschalige van onze school en het gezellige gebouw maken dat kinderen zich snel thuis én vooral veilig voelen. We willen een kind persoonlijk betrekken bij het onderwijs. Dit betekent dat onze leraren samenwerken met de kinderen, ze positief stimuleren en open staan voor hun verhalen en vragen. We hechten veel belang aan een goede band tussen ouders en school. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Op de Brandsma zijn veel ouders actief en nauw betrokken bij de vele schoolactiviteiten.

 

Waardevol

We willen ieder kind laten groeien tot een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens. Daarom biedt de Brandsma kwalitatief goed onderwijs met vernieuwende methoden. We leren ieder kind respectvol om te gaan met elkaar en verdraagzaam te zijn. Dit betekent elkaar niet pesten en kennis opdoen over andere opvattingen en culturen. Zo brengen we de waarden vanuit onze protestants-christelijke achtergrond tot uiting.
  

We werken aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, het ontdekken van hun talenten en het bouwen van zelfvertrouwen.

 

Ambitie

Onze school heeft een enthousiaste groep leerkrachten die de kinderen met hoofd, hart en handen laten leren. We hebben een grote ambitie en staan open voor verbetering. We zijn continu bezig met onze eigen professionalisering. Dit zorgt ervoor dat de school zich positief ontwikkelt. In ons klassikaal onderwijs is er persoonlijke aandacht voor het niveau en tempo van het kind. Wie moeite heeft krijgt extra hulp. Wie goed kan leren, krijgt uitdagende opdrachten. Ieder kind krijgt de ruimte om haar of zijn ambities te ontdekken en talenten te ontplooien. Niet alleen bij lezen of rekenen, maar ook voor de creatieve en expressieve vakken. In alle groepen krijgen de kinderen les in Engels, techniek, cultuur en sport.