Brandsmaschool

De Brandsmaschool is een kleine, overzichtelijke en gezellige basisschool met ongeveer 220 leerlingen in het Spieghel in Bussum. Persoonlijk contact en respect voor elkaar staan op onze school centraal. Ons doel is kinderen te laten groeien tot zelfstandige, sociale mensen. Kinderen ontplooien zich het beste als ze met plezier naar school gaan. Daarom is ons motto ‘De tijd van je leven op de Brandsma’ waarbij de volgende waarden centraal staan:

Plezier, Ontwikkeling & Verantwoordelijkheid

Missie en visie

De Brandsmaschool staat voor de kernwaarden plezier, ontwikkeling en  verantwoordelijkheid. Door deze kernwaarden in onze dagelijkse praktijk leidend te laten zijn, zorgen we voor toekomstbestendig onderwijs. We willen onze kinderen een basis meegeven waar ze de rest van hun leven op terug kunnen vallen. Vanzelfsprekend zorgen we voor een degelijk en stevig fundament in de kernvakken (rekenen, taal, spelling en lezen), maar daarnaast bieden we meer. De Brandsmaschool onderschrijft de UNESCO-doelen en wil zo een steentje bijdragen aan een betere wereld. We hebben onder andere een leerlingenraad, geven lessen in geluk, hebben een moestuin en kippen op het schoolplein en doen regelmatig projecten over muziek, beeldende vorming of andere culturen.

 

Identiteit

Op de Brandsmaschool vinden we het belangrijk dat iedereen met een sociale en open instelling met elkaar omgaat en naar de wereld kijkt. Dat kan met het protestants-christelijke geloof als basis, maar dat hoeft niet. We hebben evenveel respect voor andere geloven of overtuigingen. Bestuur, leerkrachten, ouders en leerlingen hebben interesse en waardering voor elkaar. We vinden het belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat, aandacht en zorg heeft voor de omgeving, behulpzaam en attent is en respecteert dat iedereen uniek is. Wij gedragen ons naar onze kernwaarden. Dat betekent dat we ervoor zorgen dat we zelf en de ander plezier hebben, dat we continu in ontwikkeling zijn en dat we ons verantwoordelijk voelen voor ons gedrag en onze omgeving.