Inschrijven nieuwe leerling

Als u geïnteresseerd bent in onze school, kunt u een afspraak maken voor een rondleiding en kennismaking met de directeur, Hiltje Meester.

 

Wennen

Om de overgang van thuis en/of de peuterspeelzaal naar de basisschool makkelijker te maken, mag een kind een aantal keer voor de 4e verjaardag kijken en spelen in de nieuwe groep. De nieuwe leerkracht van uw kind neemt contact met u op om hiervoor afspraken te maken.

 

Aanmelden broertjes of zusjes

Komt er een broertje of zusje op school, dan is in principe geen nieuw kennismakingsgesprek nodig. U kunt dan een inschrijfformulier vragen aan iemand van school. 

 

Zij-instromers

Wanneer u één of meerdere kinderen wilt aanmelden die al op een andere basisschool les hebben, dan kunt u ook contact opnemen met Hiltje Meester.  We maken vervolgens een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding, mogelijk samen met uw kind. Voor de overdracht neemt de directeur of de intern begeleider, met uw toestemming, contact op met de directie of intern begeleider van de school waar uw kind vandaan komt.