Verlof aanvragen

Regels verlof

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden de lessen op school niet kan volgen. Hiervoor zijn in de Leerplichtwet regels vastgesteld. Wij zorgen voor naleving van deze regels. Alleen voor gewichtige omstandigheden mag een school maximaal tien dagen per jaar verlof verlenen. Als het gaat om een verzoek voor meer dan tien dagen, beslist de leerplichtambtenaar. De regels voor vrijstelling van schoolbezoek kunt u vinden in de schoolgids.

 

Verlof aanvragen

Het aanvragen van verlof kan door onderstaand formulier in te vullen en naar de directeur te mailen. Indien mogelijk 8 weken van te voren.