Ouderbijdrage

Met de ouderbijdrage bekostigen we een aantal projecten en activiteiten die niet uit de onderwijsbijdrage van de overheid kunnen worden betaald, zoals bibliotheekboeken, creatieve middagen, educatieve software en de musicals.

 

Vrijwillig

De ouderbijdrage is vrijwillig. 

 

Inning

De Ouderraad (OR) heeft als taak om, in overleg met de schoolleiding, de bestemming van de ouderbijdrage vast te stellen en de deze te innen en te beheren. De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 115 per kind. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u een e-mail over de ouderbijdrage. Tijdens de jaarvergadering van de OR wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage van het afgelopen schooljaar.