NSO

Ook na school persoonlijke aandacht

De Brandsma gebruikt voor de BSO het 'makelaarsmodel'. Dit houdt in dat we de organisatie en de uitvoering van de buitenschoolse opvang uitbesteden aan een professionele kinderopvangonderneming. Voor de Brandsma is dit de SKBNM.

 

Naast algemene afspraken die gelden voor alle met de SKBNM samenwerkende scholen, heeft de Brandsma een overeenkomst 'op maat'. De school en het SKBNM hebben aanvullende afspraken gemaakt, die zij waardevol vinden voor de kinderen en de ouders. Een voorbeeld is de manier waarop de kinderen aan de leiding van de kinderopvang worden overgedragen. Ook het kwaliteits- en padagogisch beleid, en de communicatie en informatieuitwisseling tussen ouders, school en de SKBNM, zijn onderdelen van deze overeenkomst.

 

Als u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang van de SKBNM, kunt u zich bij hen inschrijven. Kinderen van deelnemende scholen hebben voorrang op de plaatsingslijst. Natuurlijk kunt u ook voor een andere kinderopvang kiezen.

 

Kinderopvangtoeslag

Kijk voor meer informatie over kinderopvangtoeslag op www.toeslagen.nl of www.boink.info (site van de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang).